تبلیغات
هر چی میخواهید - سوالات امتحانی درس علوم

یکشنبه 14 بهمن 1386 - 03:02 ق.ظ


برای دیدن سوالات روی ادامه ی مطلب کلیک کنید. فصل 1 علوم اول 
 
1) تراكم پذیری كدام یك از مواد زیر از همه بیشتر است؟
 

الف) آب

 

ب) اكسیژن

 

ج) آهن

 

د) چوب2) حركت كدام یك از ذرات زیر از نوع غلتیدن است؟
 

الف) هیدروژن 

 

ب) كلر

 

ج) گوگرد

 

د) جیوه3) مولكول كدامیك از موارد زیر از اتمهای یكسان تشكیل شده است؟
 

الف) آب

 

ب) كربن دی اكسید

 

ج) نیتروژن

 

د) الكل


4-برای هر عبارت كلمه مناسب انتخاب كنید.

الف- مولكول های آن روی هم سر می خورند.

 

ب- مولكول های آن در جای خود می لرزند. 

 

ج- مولكول ها آزادانه به هر طرف حركت می كنند.


نمونه سوال هرسه پایه آذر ماه  

 آزمون علوم تجربی پایه  دوم راهنمائی ـ آبان ماه  

- به جای نقطه چین كلمه مناسب قرار دهید.

الف ـ در تغییرات ............... .......... رابطه میان ذرات سازنده ماده تغییر می كند.

ب ـ نشاسته را با افزودن محلول................... شناسائی می كنند.

ج ـ وقتی نور به یك جسم كدر كه در مقابل صفحه ای قرار دارد برخورد كند بر روی صفحه.................تشكیل می شود .

 

- آزمایشی طراحی كنید كه نشان دهد در هنگام سوختن، یك ماده با اكسیژن هوا تركیب می شود.

 

4- در واكنش شیمیائی زیر واكنش دهنده و فرآورده را مشخص كنید.

                                           زنگ آهن                                             اكسیژن + آهن

 

            واکنش گرماگیر است یا گرماده

 

-  الف ـ در شكل مقابل نوع بازتاب منظم است یا نا منظم؟

        ب ـ آیا در این نوع بازتاب تصویر تشكیل می  شود؟

        ج ـ دو جسم نام ببرید كه دارای چنین بازتابی باشند.                                                                      

 

 9- الف ـ آینه چیست؟                                                                                                                                               

       ب ـ اگر دست راست خود را مقابل آینه تخت  بلند كنید،تصویر كدام دست خود را بلند می كند؟

 

10- آزمایشی طراحی كنید كه نشان دهد در هوای اطراف ما یك پنجم اكسیژن وجود دارد.

- آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد موج حامل انرژی است .

 

12- با طرح آزمایشی نشان دهید كه گرما سرعت واكنش های شیمیائی را افزایش می دهد.

 


 

13- الف ـ سه عامل ضروری در بر افروختن آتش را در شكل مقابل نام گذاری كنید.

          ب ـ اگر آتش خاموش كن در اختیار نداشته باشید،یك راه برای خاموش كردن

           آتش پیشنهاد كنید .

 

- طول موج چیست ؟ با رسم یك شكل طول موج را روی نشان دهید .

 

15- مقداری آب اكسیژنه را در دو ظرف ریخته ایم،

          الف ـ ظرفA را مقابل نور قرار داده ،مشاهده می شود كه به آرامی حباب های گاز خارج می گردد.

        ب ـ در ظرف B یك میخ زنگ زده وارد می كنیم،مشاهده می شود كه سرعت واكنش زیاد می گردد.

1  ـ نقش آهن زنگ زده در این واكنش چیست؟

2 ـ نوع واكنش گرماده است یا گرماگیر؟

3 ـ نوع تغییر فیزیكی است یا شیمیائی؟ از كجا فهمیدید؟

 

16- تفسیر كنید:  (  قرار دادن تخم مرغ در سركه باعث ناپدید شدن پوسته آهكی آن خواهد شد.)

 

 

آزمون علوم تجربی سال راهنمایی             آذر ماه  85

 

- تعداد الكترون ها با تعداد الكترون های كدام یك از موارد زیر برابر است.

                                                                                                    

     الف:                        ب:                           ج:                       د:     

3- "با ایجاد جهش در ساختمان ژنتیكی گیاه كاكتوس برگ های آن تبدیل به تیغ شده اند." این جمله با نظریه كدام دانشمند هماهنگی دارد؟

               الف: لامارك                           ب: داروین               ج: دووریس                           د: ویسمن (Visman)

 

4- جمله مقابل را تفسیر كنید.         ستاره A  پر نورتر از ستاره  B  است .

 

5- مدل بور را برای اتم  37Li   رسم كنید (تعداد الكترون و پروتون و نوترون را روی شكل تعین كنید )

 3 مورد از دلایل وگنر برای اثبات  نظریه جابجائی قاره ها را نام ببرید.

 

- جدول زیر را كامل كنید .

ماده

اسید

باز

کاغذ تورنسل قرمز

کاغذ تورنسل آبی

محلول فنل فتالئین

جوهر نمک

              *

 

 

 

 

گرد لوله باز کن

 

 

 

 

 

قرص آسپیرین

 

 

 

 

     بی رنگ

 

8- پدیده جهش را توضیح داده و دو عامل نام ببرید كه باعث جهش در ساختمان DNAمی گردد.

 

9- نوع ساز گاری هر یك از جانداران زیر را مشخص كنید. (هر كدام یك مورد)

الف) قور باغه:

ب) شتر مرغ:

ج)خر گوش صحرائی:

 

10- پدیده مربوط به هر برخورد را با خط به همدیگر وصل كنید.

الف) برخورد ورقه اقیانوسی با ورقه قاره ای                                                                                           تشكیل جزایر قوسی 

ب)برخورد دو ورقه اقیانوسی                                                                                                                  به وجود آمدن كوه های آتشفشانی روی قاره                 ج)برخورد دو ورقه قاره ای                                                                                                                      ایجاد گودال عمیق اقیانوسی

                                                                                                                                                                   ایجاد كوه و زلزله های شدید

                                                                                                                  

 

11- چه  محیط هایی  برای تشكیل فسیل مناسب می باشند؟ چرا؟

 

12- فسیل نوعی حشره درون صمغ درختی قدیمی به طور كامل یافت شده است.اما فسیلی از  این حشره درون سنگ های رسوبی پیدا نشده است. به نظر شما علت چیست؟

 

13- مطالعه فسیل ها چه اطلاعاتی در مورد گذشته جانداران در اختیار دانشمندان قرار می دهد؟

 

14- جلبك های دریایی ساختمان ساده دارند اما گیاهان گل دار ساختمان كامل تر و پیچیده تری دارند. با توجه به نوع ساختمان این گیاهان بگویید . از نظر تكاملی كدام گروه زودتر بر روی زمین ظاهر شده اند؟ علت انتخاب خود را بیان كنید.

 

15- آزمایش طراحی كنید كه بتوان الكترولیت با غیر الكترولیت بودن یك ماده را در آزمایشگاه معین كرد ؟

 

16- چرا در مطالعه تاریخجه زمین سنگ های رسوبی بهتر از بقیه اقسام سنگ


نمونه سوال هرسه پایه آذر ماه 85 

نمونه سوالات درس علوم تجربی سال اول راهنمایی          بخش اول

1- بعد از تعطیل شدن مدرسه به خانه رسیده اید ،هنوز به آشپزخانه نزدیك نشده اید كه بوی غذای مورد علاقه خود را حس می كنید ، این اتفاق كدام ویژگی ماده را به یاد شما می آورد ؟ توضیح دهید .

تفسیركنید .

2- چند قطره جوهر در یک لیوان آب گرم ریختیم  ، آب در مدت زمان کمی رنگی شد.

 

3- محسن برای ضد عفونی كردن  دماسنج پزشكی آن را در یك ظرف آب در حال جوش قرار داد به نظرشما آیا كاردرستی است و آیا بخوبی ضد عفونی شده است ؟ توضیح دهید ،

 

4- آزمایشی طراحی كنید كه به كمك آن بفهمیم مایعات  نیز از قانون انسباط و انقباض پیروی می كنند؟

 

5- در جمله های زیر سه غلط علمی وجود دارد آنها را پیدا كرده و صحیح آنها را بنویسید ؟

برطبق نظریه مولكولی با افزایش جنبش مولكولها برخورد مولكولها با هم كمتر و كندتر شده در نتیجه مولكولها از هم دور می شوند و با دور شدن مولكولها از هم فضاهای خالی نیز كمتر می شود بنابراین حجم ماده افزایش می یابد ،

 

6- درِ فلزی شیشه مربا وقتی مدتی داخل یخچال بماند هنگام خارج شدن از یخچال به راحتی باز نمی شود .علت این پدیده را توضیح دهید. چه  راهی برای باز كردن در شیشه  پیشنهاد می كنید ؟

 

7- در مناطق جنوبی كشور كه دارای هوای شرجی است لباسهای شسته شده دیرتر خشك می شوند . این مساله به كدام یك از عوامل موثر بر تبخیر مربوط می شود توضیح دهید ؟

 

8- كدام تغییرگرما گیر و كدام گرماده است ؟

الف ) تبخیر الكل                ب)نرم شده کَره                            ج) انجماد آب        د) تشكیل برف  

 

9- بادكنك پر از هوا را به مدت نیم ساعت داخل یخچال قرار می دهیم چه اتفاقی می افتد؟این وضعیت نشان دهنده كدام ویژگی ماده است ؟

 

10- سرم بیماران مخلوط همگن است یا ناهمگن؟ چرا؟  توضیح دهید .

 

11- برای جداسازی مخلوط های زیر  چه راه هایی را پیشنهاد می کنید؟ بطور خلاصه توضیح دهید.

الف) مخلوط آب والكل :

ب) مخلوط آب نمک :

 

12- اگر یك گرم طلای 24 عیار داشته باشید آیا می توانید 4مورد از خواص فیزیكی آن را بنویسید ؟

 

13-دو جسم مانند هم در اختیار شما قرار می دهیم یكی فلز دیگری نا فلز چگونه می توانید تشخیص دهید كه كدام فلز و كدام نافلز است حداقل دوراه پیشنهاد كنید ؟

 

14- اگر به آب خالص مقداری شكر اضافه كنید و آن را هم بزنید ، تغییر فیزیكی است یاشیمیائی  و كدام خاصیتهای آن در این فرایند          تغییر می كند ؟

 

15- آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد سرعت تبخیر به نوع مایع نیز بستگی دارد.


[ | دیدگاه ها : دیدگاه ]

[محمد باقری | لینک ]
نوشته های پیشین ...